ScoreShelf.com  
  World Cup  
  Football  
  Tennis  
  American  
      MLB  
    
      NFL  
    
      NBA  
    
      NHL  
    
    Random    
    NHL Seasons  
    NHL Teams  
  [ Mobile View ]
 You are here:  Hockey   »   Blackhawks          
 
 Active franchise  —     Chicago Blackhawks     —  Blackhawks  Blue Jackets » 
 [ NHL Rankings ] [ NHL Statistics ] [ NHL Records ] [ Blackhawks Schedules ] [ Blackhawks Statistics ] [ Blackhawks Years ] [ Blackhawks Splits ] [ All Chicago franchises ]
   
  
 PPPS PP S CW/SP C R CC/CF P% G Pts W% W L O T WLD FY LY  View...  
 2.805  101 + 143  87  17.40  5  7  12 / 33  67.82%  6024  6010  .422  2542  2556  112  814  -126  1927  2014 [S][s][T][Y][M][m]
 Season ↓ Team Name Division Rank W% Win-Loss Record [?] G Pts W L O T PB WLD Playoffs[?] PP  View...  
 2013‑2014  Chicago Blackhawks  Central          .561     82  107  46  21  15     5  +10 
  2 +  4 [S][m][d][m][w]
 2012‑2013  Chicago Blackhawks  Central        .750     48  77  36  7  5     _  +24 
  3 +  9 [S][m][d][m][w]
 2011‑2012  Chicago Blackhawks  Central        .548     82  101  45  26  11     8  +8 
  0 +  1 [S][m][d][m][w]
 2010‑2011  Chicago Blackhawks  Central        .536     82  97  44  29  9     7  +6 
  1 +  1 [S][m][d][m][w]
 2009‑2010  Chicago Blackhawks  Central        .634     82  112  52  22  8     _  +22 
  3 +  9 [S][m][d][m][w]
 2008‑2009  Chicago Blackhawks  Central        .561     82  104  46  24  12     8  +10 
  2 +  4 [S][m][d][m][w]
 2007‑2008  Chicago Blackhawks  Central        .487     82  88  40  34  8     27  -2    1 [S][m][d][m][w]
 2006‑2007  Chicago Blackhawks  Central        .378     82  71  31  42  9     42  -20   [S][m][d][m][w]
 2005‑2006  Chicago Blackhawks  Central        .317     82  65  26  43  13     59  -30   [S][m][d][m][w]
 2003‑2004  Chicago Blackhawks  Central        .243     82  59  20  43  8  11  50  -31   [S][m][d][m][w]
 2002‑2003  Chicago Blackhawks  Central        .365     82  79  30  33  6  13  31  -9    1 [S][m][d][m][w]
 2001‑2002  Chicago Blackhawks  Central        .500     82  96  41  27  1  13  20  +13 
  1 +  1 [S][m][d][m][w]
 2000‑2001  Chicago Blackhawks  Central        .353     82  71  29  40  5  8  40  -16   [S][m][d][m][w]
 1999‑2000  Chicago Blackhawks  Central       .402     82  78  33  37  2  10  36  -6    1 [S][m][d][m][w]
 1998‑1999  Chicago Blackhawks  Central       .353     82  70  29  41     12  23  -12    1 [S][m][d][m][w]
 1997‑1998  Chicago Blackhawks  Central         .365     82  73  30  39     13  36  -9   [S][m][d][m][w]
 1996‑1997  Chicago Blackhawks  Central         .414     82  81  34  35     13  23  -1 
  0 +  1 [S][m][d][m][w]
 1995‑1996  Chicago Blackhawks  Central         .487     82  94  40  28     14  37  +12 
  2 +  2 [S][m][d][m][w]
 1994‑1995  Chicago Blackhawks  Central         .500     48  53  24  19     5  17  +5 
  1 +  4 [S][m][d][m][w]
 1993‑1994  Chicago Blackhawks  Central         .464     84  87  39  36     9  13  +3 
  0 +  1 [S][m][d][m][w]
 1992‑1993  Chicago Blackhawks  Norris         .559     84  106  47  25     12  _  +22 
  3 +  1 [S][m][d][m][w]
 1991‑1992  Chicago Blackhawks  Norris        .450     80  87  36  29     15  11  +7 
  2 +  6 [S][m][d][m][w]
 1990‑1991  Chicago Blackhawks  Norris        .612     80  106  49  23     8  _  +26 
  3 +  1 [S][m][d][m][w]
 1989‑1990  Chicago Blackhawks  Norris        .512     80  88  41  33     6  _  +8 
  3 +  4 [S][m][d][m][w]
 1988‑1989  Chicago Blackhawks  Norris        .337     80  66  27  41     12  14  -14 
  0 +  4 [S][m][d][m][w]
 1987‑1988  Chicago Blackhawks  Norris        .375     80  69  30  41     9  24  -11 
  1 +  1 [S][m][d][m][w]
 1986‑1987  Chicago Blackhawks  Norris        .362     80  72  29  37     14  7  -8 
  1 +  1 [S][m][d][m][w]
 1985‑1986  Chicago Black Hawks  Norris        .487     80  86  39  33     8  _  +6 
  3 +  1 [S][m][d][m][w]
 1984‑1985  Chicago Black Hawks  Norris        .475     80  83  38  35     7  3  +3 
  2 +  4 [S][m][d][m][w]
 1983‑1984  Chicago Black Hawks  Norris        .375     80  68  30  42     8  20  -12 
  0 +  1 [S][m][d][m][w]
 1982‑1983  Chicago Black Hawks  Norris        .587     80  104  47  23     10  _  +24 
  3 +  4 [S][m][d][m][w]
 1981‑1982  Chicago Black Hawks  Norris         .375     80  72  30  38     12  22  -8 
  1 +  4 [S][m][d][m][w]
 1980‑1981  Chicago Black Hawks  Smythe         .387     80  78  31  33     16  29  -2 
  2 +  1 [S][m][d][m][w]
 1979‑1980  Chicago Black Hawks  Smythe         .425     80  87  34  27     19  _  +7 
  3 +  2 [S][m][d][m][w]
 1978‑1979  Chicago Black Hawks  Smythe       .362     80  73  29  36     15  _  -7 
  3 +  2 [S][m][d][m][w]
 1977‑1978  Chicago Black Hawks  Smythe        .400     80  83  32  29     19  _  +3 
  3 +  2 [S][m][d][m][w]
 1976‑1977  Chicago Black Hawks  Smythe        .325     80  63  26  43     11  10  -17 
  1 +  1 [S][m][d][m][w]
 1975‑1976  Chicago Black Hawks  Smythe        .400     80  82  32  30     18  _  +2 
  3 +  2 [S][m][d][m][w]
 1974‑1975  Chicago Black Hawks  Smythe        .462     80  82  37  35     8  4  +2 
  1 +  2 [S][m][d][m][w]
 1973‑1974  Chicago Black Hawks  West           .525     78  105  41  14     23  7  +27 
  2 +  2 [S][m][d][m][w]
 1972‑1973  Chicago Black Hawks  West           .538     78  93  42  27     9  _  +15 
  3 +  4 [S][m][d][m][w]
 1971‑1972  Chicago Black Hawks  West          .589     78  107  46  17     15  _  +29 
  3 +  2 [S][m][d][m][w]
 1970‑1971  Chicago Black Hawks  West          .628     78  107  49  20     9  _  +29 
  3 +  4 [S][m][d][m][w]
 1969‑1970  Chicago Black Hawks  East         .592     76  99  45  22     9  _  +23 
  3 +  2 [S][m][d][m][w]
 1968‑1969  Chicago Black Hawks  East         .447     76  77  34  33     9  26  +1   [S][m][d][m][w]
 1967‑1968  Chicago Black Hawks  East         .432     74  80  32  26     16  14  +6 
  0 +  2 [S][m][d][m][w]
 1966‑1967  Chicago Black Hawks  NHL         .585     70  94  41  17     12  _  +24 
  3 +  1 [S][m][d][m][w]
 1965‑1966  Chicago Black Hawks  NHL         .528     70  82  37  25     8  8  +12 
  2 +  1 [S][m][d][m][w]
 1964‑1965  Chicago Black Hawks  NHL         .485     70  76  34  28     8  11  +6 
  1 +  2 [S][m][d][m][w]
 1963‑1964  Chicago Black Hawks  NHL         .514     70  84  36  22     12  1  +14 
  2 +  1 [S][m][d][m][w]
 1962‑1963  Chicago Black Hawks  NHL         .457     70  81  32  21     17  1  +11 
  2 +  1 [S][m][d][m][w]
 1961‑1962  Chicago Black Hawks  NHL         .442     70  75  31  26     13  23  +5 
  1 +  2 [S][m][d][m][w]
 1960‑1961  Chicago Black Hawks  NHL         .414     70  75  29  24     17  17  +5 
  1 +  5 [S][m][d][m][w]
 1959‑1960  Chicago Black Hawks  NHL         .400     70  69  28  29     13  23  -1 
  1 +  1 [S][m][d][m][w]
 1958‑1959  Chicago Black Hawks  NHL         .400     70  69  28  29     13  22  -1 
  1 +  1 [S][m][d][m][w]
 1957‑1958  Chicago Black Hawks  NHL         .342     70  55  24  39     7  41  -15   [S][m][d][m][w]
 1956‑1957  Chicago Black Hawks  NHL         .228     70  47  16  39     15  41  -23   [S][m][d][m][w]
 1955‑1956  Chicago Black Hawks  NHL         .271     70  50  19  39     12  50  -20   [S][m][d][m][w]
 1954‑1955  Chicago Black Hawks  NHL         .185     70  43  13  40     17  52  -27   [S][m][d][m][w]
 1953‑1954  Chicago Black Hawks  NHL         .171     70  31  12  51     7  57  -39   [S][m][d][m][w]
 1952‑1953  Chicago Black Hawks  NHL         .385     70  69  27  28     15  21  -1 
  1 +  1 [S][m][d][m][w]
 1951‑1952  Chicago Black Hawks  NHL         .242     70  43  17  44     9  57  -27   [S][m][d][m][w]
 1950‑1951  Chicago Black Hawks  NHL         .185     70  36  13  47     10  65  -34   [S][m][d][m][w]
 1949‑1950  Chicago Black Hawks  NHL         .314     70  54  22  38     10  34  -16   [S][m][d][m][w]
 1948‑1949  Chicago Black Hawks  NHL         .350     60  50  21  31     8  25  -10   [S][m][d][m][w]
 1947‑1948  Chicago Black Hawks  NHL         .333     60  46  20  34     6  31  -14   [S][m][d][m][w]
 1946‑1947  Chicago Black Hawks  NHL         .316     60  42  19  37     4  36  -18   [S][m][d][m][w]
 1945‑1946  Chicago Black Hawks  NHL         .460     50  53  23  20     7  8  +3 
  1 +  1 [S][m][d][m][w]
 1944‑1945  Chicago Black Hawks  NHL         .260     50  33  13  30     7  47  -17   [S][m][d][m][w]
 1943‑1944  Chicago Black Hawks  NHL         .440     50  49  22  23     5  34  -1 
  0 +  2 [S][m][d][m][w]
 1942‑1943  Chicago Black Hawks  NHL         .340     50  49  17  18     15  12  -1   [S][m][d][m][w]
 1941‑1942  Chicago Black Hawks  NHL          .458     48  47  22  23     3  13  -1 
  0 +  1 [S][m][d][m][w]
 1940‑1941  Chicago Black Hawks  NHL          .333     48  39  16  25     7  28  -9 
  0 +  2 [S][m][d][m][w]
 1939‑1940  Chicago Black Hawks  NHL          .479     48  52  23  19     6  15  +4 
  0 +  1 [S][m][d][m][w]
 1938‑1939  Chicago Black Hawks  NHL          .250     48  32  12  28     8  42  -16   [S][m][d][m][w]
 1937‑1938  Chicago Black Hawks  American       .291     48  37  14  25     9  30  -11 
  1 +  7 [S][m][d][m][w]
 1936‑1937  Chicago Black Hawks  American       .291     48  35  14  27     7  24  -13   [S][m][d][m][w]
 1935‑1936  Chicago Black Hawks  American       .437     48  50  21  19     8  6  +2 
  2 +  1 [S][m][d][m][w]
 1934‑1935  Chicago Black Hawks  American       .541     48  57  26  17     5  1  +9 
  2 +  1 [S][m][d][m][w]
 1933‑1934  Chicago Black Hawks  American       .416     48  51  20  17     11  7  +3 
  2 +  7 [S][m][d][m][w]
 1932‑1933  Chicago Black Hawks  American       .333     48  44  16  20     12  14  -4   [S][m][d][m][w]
 1931‑1932  Chicago Black Hawks  American       .375     48  47  18  19     11  7  -1 
  2 +  1 [S][m][d][m][w]
 1930‑1931  Chicago Black Hawks  American        .545     44  51  24  17     3  11  +7 
  2 +  4 [S][m][d][m][w]
 1929‑1930  Chicago Black Hawks  American        .477     44  47  21  18     5  30  +3 
  2 +  1 [S][m][d][m][w]
 1928‑1929  Chicago Black Hawks  American        .159     44  22  7  29     8  35  -22   [S][m][d][m][w]
 1927‑1928  Chicago Black Hawks  American        .159     44  17  7  34     3  34  -27   [S][m][d][m][w]
 1926‑1927  Chicago Black Hawks  American        .431     44  41  19  22     3  15  -3 
  1 +  1 [S][m][d][m][w]
Team Color Coding
Won the championship
Lost in the championship round
Lost in the semi‑finals e.g. conference championship etc
Lost in the quarter‑finals
Lost in the round of 16
Finished in top tier of division but did not make post‑season
Finished mid‑tier of division
Finished low‑tier of division
Legend
AbbrMeaning
RankPlace in standings / number of teams in division
Win‑Loss RecordRegular season wins (green), ties (yellow) and losses (red). Black bar is the .500 mark. Mouse over each for totals.
GTotal games played
PtsPoints: 2 points for a win, 1 for a tie, 1 for an overtime loss, and 0 for a regulation time loss.
OOvertime losses (worth 1 point)
PBPoints behind the first place team, using the formula of 2 points for a win, 1 for a tie, 1 for an overtime loss, and 0 for a regulation time loss.
WLDWin-Loss Differential (Wins - Losses)
PlayoffsResult for each post-season round played in (Mouse over for details).
PPPerformance Points earned (Regular season + Postseason)
 
Home ]  [ Random ]  [ Search ]  [ Data Inventory ]  [ Mobile View ]  [ MLB ]  [ NFL ]  [ NBA ]  [ NHL ]  [ American ]  [ World Cup ]  [ Football ]  [ Tennis ]  [ Advertising ]  [ Contact ]

The information used herein was obtained free of charge
from and is copyrighted by The Hockey Summary Project. For more
information about the Hockey Summary Project please visit:
"http://hsp.flyershistory.com" or
"http://sports.groups.yahoo.com/group/hockey_summary_project/"